Systemy rozdziału powietrza

Powietrze jest medium, które otacza człowieka przez całe jego życie. Więcej jak dwie trzecie swojego czasu człowiek spędza w pomieszczeniach zamkniętych, a w większości w miejscu pracy.

Wysoka jakość powietrza i optymalne warunki komfortu cieplnego w pomieszczeniach zamkniętych kształtują klimat pomieszczenia, który wpływa decydująco na zdrowie i samopoczucie człowieka. Zadaniem wentylacji i klimatyzacji jest poprawa stanu i składu powietrza, z punktu widzenia wymagań organizmu ludzkiego w czasie pracy, ochrona człowieka przed szkodliwym otoczeniem oraz wytworzenie określonego stanu powietrza dla procesów technologicznych lub ochrona produktów nowoczesnej technologii wytwarzanychnp. w pomieszczeniach czystych wysokiej klasy.

  1. Nawiewniki sufitowe
  2. Nawiewniki ścienne
  3. Nawiewniki podłogowe
  4. Nawiewniki źródłowe do pomieszczeń o podwyższonym komforcie cieplnym
  5. Nawiewniki wyporowe do przemysłu
  6. Nawiewniki do pomieszczeń zebrań, audytoriów i teatrów
  7. Regulator przepływu powietrza