4.5. Nawiewnik źródłowy ścienny, Typy Q-WL, Q-WR i Q-WK

Do zabudowy w górnej części ściany pomieszczenia wentylowanego (najlepiej ściany korytarzowej), bezpośrednio pod sufitem.
Typ Q-WL

Natężenie przepływu powietrza: do 100 m³/(h · m)
Prędkość wypływu powietrza: ≤ 0,19 m/s
Poziom głośności: ≤ 33 dB(A) ref. 10-12W
Długość standardowa: 0,6, 0,8, 1,0 i 1,2 m
Wysokość: 180 mm

Typ Q-WR

Natężenie przepływu powietrza: do 130 m³/h
Prędkość wypływu powietrza: ≤ 1 m/s
Poziom głośności: ≤ 34 dB(A) ref. 10-12W
Średnica nominalna: DN 80, DN 100 i DN 125
Średnica zewnętrzna: 190, 220 i 260 mm

Typ Q-WK

Natężenie przepływu powietrza: do 100 m³/(h · m)
Prędkość wypływu powietrza: ≤ 0,19 m/s
Poziom głośności: ≤ 32 dB(A) ref. 10-12W
Długość standardowa: 0,6, 0,8, 1,0 m
Wysokość: 280 mm
Długość standardowa: 1,2 m
Wysokość: 310 mm

Dane techniczne i dobór wg. Katalogu DS 4055

Cechy:

  • wysokość zabudowy 2 do 4 m
  • rozprzestrzenianie się strumienia powietrza w dół wzdłuż ściany, następnie poziomo nad podłogą do strefy przebywania ludzi i przez wypór termiczny pionowo w górę, aż do strefy podsufitowej
  • minimalna temperatura powietrza nawiewanego 16°C
  • minimalna odległość od sufitu 120 mm
  • podłączenie do kanału nawiewnego od tyłu
  • Typ Q-WL – nawiewnik prostokątny
  • Typ Q-WR – nawiewnik okrągły
  • Typ Q-WK – nawiewnik kombinowany nawiewno-wywiewny